Dotace pro zemědělce a registry

SOUZaS Dačice: Zemědělec - farmář

Aplikace pro veřejnost

Nejdřív karanténa, až pak na pole? Nejasný scénář s cizinci znepokojuje  zemědělce před sklizní

Portál farmářeRegistr chmelnic

O aplikaci registru chmelnic

Základní informace o aplikaci registru chmelnic

Vedením registru chmelnic je pověřen  Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský podle podmínek stanovených zákonem č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele a prováděcí vyhláškou č. 325/2004 Sb., Hlavními cíli aplikace registru chmelnic na Portálu eAGRI je zpřístupnění údajů evidovaných o chmelnicích přihlášeného uživatele a usnadnění podávání povinných hlášení.

Registr chmelnic zpřístupňuje zejména údaje o chmelnicích přihlášeného uživatele, mezi které patří informace o odrůdové skladbě, o dílech a konstrukcích příslušné chmelnice apod.

Pro usnadnění komunikace mezi producenty chmele a registrem chmelnic byly vytvořeny webové služby, které mj. umožňují stažení dat o chmelmicích a vydaných štítcích do lokálního SW chmelaře a následně odeslat povinné hlášení na ÚKZÚZ. Informace o těchto webových službách naleznete ZDE.

Samotná aplikace regitru chmelnic umožňuje elektronické podání Prohlášení producenta o počtu a váze označených obalů podle katastrálních území a odrůd chmele. K podání tomuto prohlášení netřeba digitálního podpisu. Příručku pro ovládání aplikace registru chmelnic naleznete ZDE.

Pro zemědělce a lesníky se na jihu Čech otevřely další hranice | Zemědělec
Kvůli růstu mezd a cen energií letos zdraží i zemědělci - fintag.cz