Právní poradna

Stroje Agrofertu mu zničily úrodu. Zemědělec přišel o statisíce - Seznam  Zprávy
Právní poradna
https://youtu.be/No8C9vloOwo

Právní poradna

Služby Zemědělského svazu ČR – Právní poradenství

Zkušení právníci, kteří znají historii zemědělství i příslušné právní normy. Odborníci, kteří mají bohaté zkušenosti s řešením případů a mají zkušenost se zemědělskou praxí.


Právní služby ZS jsou velmi významnou výhodou, kterou jsme vždy od ZS čerpali. Jednak proto, že byly vždy rychle dosažitelné – právníci jsou většinou na telefonu a jsou schopni okamžitě reagovat a poradit nám s našimi problémy, část problémů je tak možno vyřešit okamžitě po telefonu. Naše záležitosti jsou velmi rychle vyřízené a mohli jsme se podle rad právníků rychle zařídit. Významná je i úspora prostředků proti tomu, pokud bychom čerpali právní služby od komerčních právníků.

„Za nejpodstatnější ale považuji kvalitu právních služeb ZS, protože je zpracovávali vždy skuteční odborníci, kteří znali historii zemědělství i příslušné právní normy od kolektivizace přes transformaci až po současnost.“

Odborníci, kteří se i účastnili při vývoji příslušných zákonů a norem, měli vždy i bohaté zkušenosti s řešením případů u soudů všech stupňů, znali i zemědělskou praxi a provoz i její problémy. Mám na mysli jak JUDr. Korbeláře, tak JUDr. Marchala, který bohužel náhle a nečekaně odešel a jehož místo bude, jak doufám, kvalitně obsazeno. Právní služby považuji vedle obhajování našich zájmů za jednu z nejpodstatnějších služeb ZS pro své členy i proto, že spolu tyto činnosti velmi úzce souvisejí.